B League
Sunday, June 12, 2022
 AYFL-B-Saints23
LLBFL-B-Cowboys6